Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Za demenci prijazno družbo z udeležbo Varuha


V organizaciji Spominčice je v Termah Čatež 20. in 21. oktobra 2017 potekala mednarodna 9. konferenca o demenci Alzheimer Slovenija 2017 z nosilno temo Za demenci prijazno družbo. Preko 300 udeležencev konference je prvi dan nagovorila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki je med drugim poudarila pomembno poslanstvo Spominčice. Ta s svojim delovanjem namreč že 20. let neumorno skrbi  za izboljšanje kvalitete življenja oseb z demenco in njihovih svojcev ter zmanjševanju stigem, ki je v družbi še vedno zelo prisotna.

V vsebinsko bogatem programu različnih predstavitev, tudi s strani priznanih strokovnjakov na področju demence iz tujine, je bila poudarjena potreba po preventivi, zgodni diagnozi in pomoči, izobraževanju in usposabljanju, prenosu dobrih praks ter spoštovanju pravic in dostojanstva oseb z demenco. Vse to pa z namenom podpore oziroma pomoči svojcem oseb z demenco in zagotavljanju demenci prijaznega okolja. Pri tem je bila prepoznana tudi izjemna vloga osebja, zlasti v institucionalnih oblikah varstva oseb z demenco.

S prispevkom je na konferenci sodeloval tudi namestnik varuhinje Ivan Šelih. Ta je predstavil prvo demenci prijazno točko v Sloveniji, ki od 11. 7. 2017 deluje pri Varuhu človekovih pravic RS. Namen te točke je z informiranjem, nasveti in zagotavljanjem druge podpore zagotavljati aktivno vključenost in opolnomočenje oseb z demenco in njihovih svojcev v skupnosti. Ob skrbi za spoštovanje pravic oseb z demenco Varuh s to točko zagotavlja boljšo ozaveščenost, vzpodbuja dejavno življenje in občutek sprejetosti oseb z demenco. Namestnik Šelih je podprl širitev teh točk še na ostale javne ustanove, zato da bi zaposleni v njih bolje vedeli, kako ravnati, ko se srečajo z osebo z demenco in jim pomagali.

Drugi dan konference pa je svetovalec Varuha mag. Jure Markič udeležencem predstavil delo Državnega preventivnega mehanizma, s posebnim poudarkom na tematskem obisku več ustanov, kjer so zadržane osebe s težavami v duševnem zdravju. Obisk je bil opravljen septembra 2016 z namenom ugotavljanja obsega aktivnosti, ki so ob sobotah in nedeljah, ko je v omenjenih ustanovah praviloma manj zaposlenih, na voljo pacientom oddelkov pod posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic oziroma stanovalcem varovanih oddelkov socialno varstvenih zavodov. Mag. Markič je posebej poudaril trud zaposlenih, ki kljub slabši kadrovski zasedbi večinoma uspevajo stanovalcem narediti zanimiv in aktiven dan tudi ob koncu tedna. Izpostavil je tudi primere dobre prakse in zagotovilo Ministrstva za delo, družino, socialna zadeve in enake možnosti, da je prenova kadrovskih standardov in normativov, ki veljajo za omenjene ustanove, prioritetna naloga ministrstva do konca tega leta.
 
Še posebej doživete pa so bile predstavitve izkušenj oseb z demenco in njihovih svojcev. Konferenca je sicer bila tudi priložnost za predstavitev novosti na področju obravnave bolnikov z demenco, raziskav in znanstvenih dosežkov, pa tudi prenosu dobrih praks (kot je npr. tematsko senzoričen park v Domu Hmelina in druge inovativne oblike oskrbe), ter medsebojnem povezovanju udeležencev iz različnih delovnih področji, vse z namenom zagotavljanja kakovostnejšega življenja oseb z demenco in njihovih svojcev.Natisni: