Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odgovor MNZ-ja o domnevnih nepravilnostih pri odnosu policistov do tujcev

Vruh človekovih pravic RS je 8. 12. 2015 prejel odgovor Ministrstva za zunanje zadeve v zvezi z domnevnimi slabimi praksami posameznih delavcev Policije na terenu.

Državi sekretar na MNZ-ju Boštjan Šefic je v odzivu navedel, da si Slovenska policija v povečanem navalu migrantov prizadeva za spoštovanje vseh človekovih pravic. Za pravilno ravnanje policistov ob postopku s tujci so bila poslana navodila vsem policijskih upravam, njihovo delo pa sproti spremlja in nadzira Generalna policijska uprava.

Izdelana je bila tudi informativna zloženka namenjena informiranju tujcev o njihovih pravicah ter policijskem postopku. Od kar se soočamo s povečanim številom migrantov, so sicer zaznali manjše pomanjkljivosti, ki jih sproti in ažurno odpravljajo, hkrati pa vlagajo napore, da do le-teh v bodoče nebi prihajalo. Pri delu s tujci dobro sodelujejo z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami, o večjih kršitvah ali pomanjkljivostih pri delu policistov pa z njihove strani nismo bili obveščeni.

Z navedbami Varuha, ki jih je zbarl po pogovorih z nevladnimi oragnizacijami, niso bili seznanjeni. O konkretnih pomanjkljivostih pri odnosih do tujcev niso bili obveščeni oziroma jih niso zaznali. Ugotovitve Varuha so bile takoj posredovane vsem policijskih upravam, ki so bile tudi posebej opozorjene na ugotovljene pomanjkljivosti. Prav tako jim je bilo naročeno, da zagotovijo primerno organizacijo dela, da ne bo prihajalo do nepotrebnih težav. Vodstvu policijskih enot je bilo še naročeno, da na pravilno komunikacijo opozorijo policiste pred pričetkom dela oziroma na odpravah na delo. Prav tako jim je bilo ponujeno, da se lahko odprav na delo udeležijo tudi člani Odbora za etiko in integriteto v policiji.

Za policiste, ki se pri delu srečujejo s tujci, ima policija že več let organiziranih več različnih programov usposabljanj. Vsi programi usposabljanj vsebujejo vsebine iz področja varstva človekovih pravic in svoboščin, nekateri programi pa tudi vsebine iz področja komunikacije in obvladovanja konfliktov, so še sporočili iz MNZ-ja.

Natisni: