Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Monitoring vstopne točke za begunce na železniški postaji Dobova

Namestnik varuhinje in vodja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) Ivan Šelih je v sredo, 4. 11. 2015, skupaj s člani DPM Robertom Gačnikom, Juretom Markičem in Lilijano Jazbec opravili nenapovedan obisk vstopne točke za begunce na železniški postaji Dobova in centru »livarna«.

Člani DPM-ja so si ogledali celotni postopek registracije beguncev in določene dele postopka tudi fotografsko dokumentirali.

Dežurni policist jim je povedal, da je bil štab policistov za koordinacijo dela iz Brežic premeščen na Policijsko postajo Dobova, potem ko je bil s Hrvaško sklenjen dogovor, da begunce v Slovenijo vozijo z vlaki. Hrvaška prihod vlaka s tujci napove 2 so 3 ure prej, tako da se lahko na njegov prihod pripravijo.
V času ogleda je na 14. tiru železniške postaje stal že četrti vlak ta dan, ta s približno nekaj več kot 1.000 begunci. Begunce se po prihodu varnostno pregleda, registrira in napoti na slovenski vlak, ki že čaka na 13. tiru.  

Vodja policistov, pomočnik komandirja, je povedal, da imajo za registracijo beguncev na železniški postaji v nekdanjih prostorih fitosanitarne inšpekcije postavljenih 20 delovnih postaj, ki omogočajo elektronski odvzem prstnih sledi, fotografiranje in izdajo sklepa o dovolitvi zadrževanja.

Slovenska vlakovna kompozicija je običajno krajša od hrvaške (slovenska 6, hrvaška 8 vagonov), zato del beguncev z avtobusi odpeljejo na drugo lokacijo v t. i. »livarno«, kjer je postavljeno šotorišče. Tam se v 12 delovnih postajah opravi enak postopek registracije. V dveh urah policistom na železniški postaji uspe opraviti registracijski postopek za približno 600 beguncev (vlak pa pripelje približno 1.000 do 1.100 beguncev).

Opozoril je, da bi temu dodatnemu prevažanju v izogib tudi slovenska stran morala zagotoviti enako število vagonov v vlakovni kompoziciji, kot jih ima hrvaška. Delo policistov bi bilo mogoče optimizirati tudi tako, da bi imeli možnost postaviti več registrirnih postaj. Nujno bi bilo treba opravljati pogostejšo dezinfekcijo tirov 13 in 14, ki sta ob obisku močno zaudarjala.

Begunce po registraciji z vlakom odpeljejo v center v Šentilj ali pa na podlagi dogovora neposredno preko Jesenic v Republiko Avstrijo. V primerih neposrednega prevoza v Republiko Avstrijo morajo policisti poskrbeti, da je na vlaku točno število beguncev, kot je bilo dogovorjeno z Republiko Avstrijo.

Po pregledu postopkov na železniških tirih 13 in 14 so člani DPM-ja opravili krajši pogovor z vodjo štaba na Policijski postaji Dobova iz Policijske uprave Novo mesto. Ta je še povedal, da je 4. 11. 2015 med 24. in 17. uro v Slovenijo iz Hrvaške prispelo približno 4.000 beguncev.

Na lokaciji »livarna« je postavljenih več velikih ogrevanih šotorov, ki so namenjeni za postopke in krajšo namestitev beguncev pred odvozom na drugo lokacijo. Tam so člani DPM-ja opravili pogovor z inšpektorjem, ki jih je pospremil po šotorišču, da so si lahko ogledali postopek z begunci.

V času obiska ekipe DPM-ja je v centru delalo 25 policistov in 30 vojakov. Slednji so skrbeli zgolj za varnost in niso izvajali nikakršnih policijskih pooblastil. Begunci, ki so bili v »livarni« v času obiska, so bili nato z avtobusi kasneje prepeljani v center Gornja Radgona.

Med obiskom je bil opravljen tudi krajši razgovor z dvema predstavnikoma UNCHR iz Egipta in iz Afganistana, ki obenem nudita tudi pomoč pri tolmačenju oziroma prevajanju. UNCHR ima v Ljubljani odprto pisarno, kjer zbirajo informacije o beguncih, ki prihajajo oziroma prehajajo območje Slovenije.
Sogovornika sta povedala, da je delo v »livarni« zelo dobro organizirano in da je postopanje policistov z begunci na zelo visoki, profesionalni ravni. To naj bi jima zatrdili tudi begunci, s katerimi sta govorila. Pohvalila prizadevanja vseh, ki skrbijo za begunce in njihovo prehajanje, in poudarila, da v primerjavi z izkušnjami iz drugih držav v Sloveniji z njimi ravnamo zelo humano.

V kratkem pričakujejo še ureditev signala za brezžični internet in možnost uporabe elektrike za polnjenje mobilnih telefonov.

Za zdravje beguncev skrbi madžarska ekipe zdravstvene službe, ki bi potrebovala vsaj 5 invalidskih vozičkov in nekaj kompletov bergel.

Natisni: