Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ombudsman predal premieru Drnovšku letno poročilo

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je danes predsedniku vlade Janezu Drnovšku predal poročilo varuha človekovih pravic za leto 1998. Temu je sledil pogovor, ki se ga je poleg slovenskega ombudsmana in premiera, udeležilo šest resornih ministrov, ki jih problematika človekovih pravic najbolj zadeva.

"Končni cilj je skupen, in sicer odprava tistih težav, ki jih ne bi želeli več srečavati", je novinarjem po omenjenem sestanku dejal Bizjak. Premier Janez Drnovšek pa je poudaril, da je želel dati še poseben poudarek temu poročilu, da to ne bi bila neka formalnost ali protokolarni dogodek, temveč da bi res zagotovili sistematično načrtno delo na tem poročilu in da bi ministri vsak na svojem področju najprej odgovorili na ugotovitve, nato pa predstavili svoje načrte za odpravo posameznih pomanjkljivosti.

Na pogovoru so sodelovali minister za obrambo Franci Demšar, minister za okolje in prostor Pavle Gantar, minister za delo, družino in socialne zadeve Tone Rop, minister za notranje zadeve Borut Šuklje, minister za pravosodje Tomaž Marušič in minister za zdravstvo Marjan Jereb, v imenu finančnega ministrstva pa se je pogovora udeležila državna sekretarka Milojka Kolar.

Ombudsman jim je predstavil ključne ugotovitve oz. pripombe o razmerah na posameznih področjih, zlasti glede zakonodajnih nalog in glede delovanja upravnih in drugih organov iz pristojnosti posameznega ministrstva. Ministri pa so mu predstavili svoje poglede za izboljšanje razmer. Kot je dejal Bizjak, je bilo predstavljenih kar nekaj načrtov o tem, kateri zakoni in drugi predpisi bodo v kratkem v zakonodajnem postopku oz. bodo sprejeti. Dobil pa je tudi zagotovila glede reševanja drugih vprašanj, ki so v pristojnosti upravnih organov. Na pogovoru so se dogovorili za ločene sestanke z vsakim ministrom, s katerimi bi podrobneje pregledali posamezne točke tako, da bi lahko nato za sejo vlade podrobneje pripravili načrt ukrepov za izboljšanje razmer tudi v pisni obliki. Bizjak je dejal, da so mu zagotovili jasno odločenost, da nekatere težave, ki se žal že predolgo vlečejo, spravijo z dnevnega reda.

Človekove pravice so neka temeljna vrednota, je menil premier Drnovšek in obenem izrazil prepričanje, da je Slovenija, kar kažejo tudi mednarodne ocene, med državami, kjer najbolje ščitimo človekove pravice, kljub vsemu pa priha do razpok v zakonodaji, postopkih in do prepočasnega odzivanja birokratov. "Če se postavimo v vlogo posameznega državljana, ki skuša uveljaviti neko svojo pravico, proti temu 'birokratskemu zmaju', je v zelo težkem položaju, tako da moramo skupno narediti vse kar je možno, da te stvari spravimo na optimalno realno možno raven, je še dejal premier. Po premierovih besedah bo sicer vedno kakšen problem in kakšne človeške napake, vendar pa jih mora biti čim manj, zato upa, da se bodo tudi s temi dodatnimi napori še bolj približali temu cilju.

Kot je dejal Drnovšek, so na sestanku razpravljali tudi o posegih v človekove pravice in sicer v zasebnost s strani represivnih organov in se dogovorili, da bodo temu vprašanju posvetili poseben poudarek. V zvezi s temi vprašanji pa je varuh človekovih pravic Bizjak poudaril, da je potrebno zagotoviti učinkovit nadzor vseh tajnih služb, nadzor izvajanja njihovih pristojnosti, zlasti ko gre za zagotavljenje pravic posameznika. Po njegovem mnenju so bili dosedanji predlogi zakonske ureditve tega vprašanja pomanjkljivi. Opozoril je tudi na vprašanje policijskih pooblastil

Natisni: