Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic na Diplomatski akademiji predstavil poslanstvo institucije Varuha

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 19. aprila 2023, diplomatom v okviru Diplomatske akademije Ministrstva za zunanje in evropske zadeve predstavil vlogo institucije Varuha človekovih pravic RS in njene pristojnosti. Predstavil je oceno stanja človekovih pravic v Sloveniji in govoril o najpogostejših izzivih, s katerimi se sooča institucija pri svojem delu. »Področje delovanja Varuha je precej obsežno, pokrivamo kar 24 področij, ki vključujejo obravnavo ranljivih skupin prebivalstva in vsebinska področja človekovih pravic. Naša pooblastila so do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. Pri svojem delu se ravnamo po ustavi, mednarodnem pravu in zakonih,« je na predstavitvi poudaril varuh Svetina.

In čeprav so pristojnosti Varuha omejene, pa lahko od leta 2017, ko je bila sprejeta novela Zakona o varuhu človekovih pravic in še posebej od januarja 2021, ko je institucija Varuha postala nacionalna institucija za človekove pravice s statusom A po Pariških načelih Združenih narodov, opozarja na sistemske težave, opravlja mednarodna poročanja in analize. »Kot predstojnik slovenske nacionalne institucije za človekove pravice pogosto opozarjam na pomen globalne odgovornosti. V različnih državah po svetu se žal še vedno srečujemo s sistematičnimi in grobimi kršitvami. Na področju človekovih pravic je potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje. Nacionalne institucije za človekove pravice smo kritik in motivator oblasti ter ključni akterji pri zaščiti in spodbujanju pravne države v svojih državah,« je izpostavil varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je cenjen mednarodni partner, saj si s svojim delovanjem prizadeva za širjenje kulture spoštovanja človekovih pravic, tako na nacionalni kot regionalni in mednarodni ravni. Decembra 2021 je bil varuh Peter Svetina soglasno izvoljen v Upravni odbor direktorjev za Evropo v okviru Mednarodnega inštituta ombudsmanov oz. IOI, pred kratkim pa je postal še član svetovnega odbora te mednarodne ombudsmanske organizacije. »V IOI se zavzemamo, da se položaj institucij ombudsmana ustrezno prizna tudi na ravni Združenih narodov, podobno kot to velja za nacionalne institucije za človekove pravice. O tej pobudi smo že pisali Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve,« je še povedal varuh Peter Svetina.

 

 

Natisni: