Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Težave z dostopom do zdravnika zaradi elektronskega naročanja

Pobudnica se je pritoževala, da njena mati, stara 77 let, ne zmore uporabljati informacijskega sistema IRIS, ki naj bi se uvajal v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZD LJ). Pobudnica je menila, da je krivično in nepošteno do starejših, da se jim na tak način zmanjša dostopnost do zdravnika. ZD LJ je pojasnil, da je IRIS zdravstveni računalniški sistem, ki ga uporabljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter omogoča medicinsko in administrativno obravnavo pacientov. Portal za paciente pa predstavlja varnejši način elektronske komunikacije, ki nadomešča le dosedanjo komunikacijo po elektronski pošti. Razlog za uvedbo portala za paciente je, da se ZD LJ v zadnjih treh letih v ambulantah osnovnega zdravstva sooča z izjemno povečanim številom telefonskih klicev in elektronskih sporočil. To prinaša dodatno obremenitev zdravstvenega osebja, kar pomeni manj časa za osebne obravnave pacientov. Varuh ugotavlja, da informacije pobudnice niso bile povsem natančne. Površna ocena brez natančnih informacij je lahko včasih tudi napačna in ne pove vsega. Poudariti pa je treba, da portal za paciente nadomešča le elektronsko pošto, vse druge komunikacijske poti pacientov z ambulanto (osebno, po telefonu, navadni pošti) pa ostajajo nespremenjene.

* * *

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je prejel informacijo pobudnice, ki se je pritoževala zoper informacijski sistem IRIS, ki naj bi se uvajal v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZD LJ). Pobudnica je pojasnila, da njena mati, stara 77 let, ne zna oziroma ne zmore uporabljati elektronskega naročanja in kontaktiranja zdravnika. Tega ni vešča. Pobudnica je menila, da je krivično in nepošteno do starejših, da se jim na tak način zmanjša dostopnost do zdravnika. Sama pravi, da bo za mamo poskrbela. Meni pa, da te možnosti, da bi nekdo poskrbel zanje, nimajo vsi starejši. Pobudnica je prepričana, da sistem ni funkcionalen za starejše, da jim daje občutek nemoči in jim ni v podporo, da bi zmogli sami funkcionirati v svojem okolju.

Varuh se je po informacije za razjasnitev problema obrnil na ZD LJ.

ZD LJ je pojasnil, da je IRIS zdravstveni računalniški sistem, ki ga uporabljajo zdravniki in drugi zdravstveni delavci ter omogoča medicinsko in administrativno obravnavo pacientov. Portal za paciente pa predstavlja varnejši način elektronske komunikacije, ki nadomešča le dosedanjo komunikacijo po elektronski pošti. Razlog za uvedbo portala za paciente je, da se ZD LJ v zadnjih treh letih v ambulantah osnovnega zdravstva sooča z izjemno povečanim številom telefonskih klicev in elektronskih sporočil. To prinaša dodatno obremenitev zdravstvenega osebja, kar pomeni manj časa za osebne obravnave pacientov. Z uvedbo sistema so zdravstveno osebje razbremenili administrativnih opravil. S tem so največ pridobili pacienti, saj imajo v ambulantah več časa za osebni obisk in pogovor po telefonu. Komunikacija po elektronski pošti je bila pogosto nepregledna, nestrukturirana, pa tudi neustrezna z vidika varstva osebnih podatkov ter ne dovoljuje izmenjave zdravstvenih podatkov, če ti niso ustrezno kodirani, kar pa je pacientom povzročalo še več težav.

Portal pacientom prinaša: pregled seznama predpisanih zdravil in napotnic, naročanje zdravil in napotnic, vpogled v bolniške staleže ter izdajo bolniških listov, naročanje na pregled ter na odvzem krvi v laboratoriju, kmalu pa bo mogoč tudi vpogled v medicinske pripomočke in njihovo naročanje. Ob odsotnosti izbranega zdravnika sporočilo avtomatično prejme nadomestni zdravnik. ZD LJ je tudi pojasnil, da se za paciente, ki niso zmožni spletne komunikacije, ne spreminja nič. Vsi, ki elektronskih sporočil do sedaj niso pošiljali, bodo še vedno lahko prišli osebno v ambulanto, poklicali po telefonu ali poslali navadno pošto. Osebe, ki so do sedaj uporabljale elektronsko pošto, lahko pooblastijo drugo osebo (svojce, skrbnike, prijatelje), ki bo lahko z ambulanto komunicirala v njihovem imenu, kar se dogaja večinoma že zdaj pri uporabi elektronske pošte. Osebam, ki so manj vešče komuniciranja preko spleta, nudijo podporo osebno, ob obisku v ambulanti in po telefonu. Poleg tega je portal za paciente prilagojen tudi slabovidnim.

Varuh ugotavlja, da informacije pobudnice niso bile povsem natančne. Domnevamo tudi, da so zadevale portal za paciente in ne sistem IRIS. Ob tem se nam zdi pomembno izpostaviti, da je površna ocena, brez natančnih informacij, lahko včasih tudi napačna in ne pove vsega. Varuh iz dopisa ZD LJ lahko razbere, da se le-ta trudi in pomaga uporabnikom, da se naučijo samostojno dostopati do portala. To zadeva predvsem tiste, ki niso vešči komunikacije po elektronski pošti. Poudariti pa je treba, da portal za paciente nadomešča le elektronsko pošto, vse druge komunikacijske poti pacientov z ambulanto (osebno, po telefonu, navadni pošti) pa ostajajo nespremenjene. 9.4-46/2022.

Natisni: