Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ministru za finance predal letno poročilo za leto 2021

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 16. avgusta 2022 ministru za finance Klemenu Boštjančiču na spoznavnem srečanju predal poročilo za leto 2021.

Varuh je ministra opozoril na nespoštovanje odločitve Ustavnega sodišča Republike Slovenije o financiranju neodvisnih organov, ki je z odločbo št. U-I-474/18-17 z dne 10. 12. 2020 ugotovilo, da Ustava Republike Slovenije tem organom zagotavlja samostojen in neodvisen položaj, katerega prvina je tudi proračunska neodvisnost. Presodilo je, da sedanji zakonodajni okvir omogoča vladi, da zahteva uskladitve predlogov finančnih načrtov, kar povzroča uklanjanje teh organov volji pristojnega ministrstva v izvršilni oblasti. Ustavno sodišče je zakonodajalcu naložilo, da mora ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe, kar se do danes ni zgodilo. »Državni zbor protiustavnosti do danega roka ni odpravil, zato v aktualnem letnem poročilu ponavljamo priporočilo v zvezi z zagotavljanjem neodvisnosti Varuha. Ministrstvo za finance in Vlado Republike Slovenije pozivam, da čim prej pripravita zakonodajni predlog, državni zbor pa sprejme ustrezne zakonske rešitve, ki bodo primerno implementirale odločitev Ustavnega sodišča RS,« je na srečanju poudaril varuh Peter Svetina.

Spomnil je tudi, na tretje letno poročilo Evropske komisije o stanju pravne države za leto 2022, v katerem Evropska komisija glede delovanja neodvisnih institucij Sloveniji priporoča spremembo zakonodaje, ki bo krepila njihovo delovanje in jim zagotavlja finančno avtonomijo.

Natisni: