Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh pozdravlja sprejem novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Varuh človekovih pravic (Varuh) pozdravlja včerajšnjo odločitev državnega zbora, ki je z 86 glasovi za in tremi proti potrdil predlog novele Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki izenačuje pravico do prejemanja invalidnine tudi za osebe, pri katerih je do invalidnosti prišlo zaradi poškodbe zunaj dela. Soglasno pa so poslanci podprli tudi zakon, ki odpravlja krivice slepim in slabovidnim otrokom.

Varuh je v lanskem letu prejel več pobud, v katerih so pobudniki izrazili nestrinjanje, ker jim Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ni priznal pravice do invalidnine. V vseh primerih je šlo za posameznike, katerih telesna okvara je nastala po letu 2013 in to zaradi bolezni. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od leta 2013, pravice do invalidnine ni priznaval več vsem invalidom z določeno telesno okvaro, pač pa le tistim invalidom, katerih telesna okvara je nastala po tem datumu zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Po mnenju Varuha je bila ureditev diskriminatorna zato je vlado oz. pristojni ministrstvi -  Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvo za zdravje - in zakonodajalca večkrat pozval naj uredijo omenjeno področje. Varuh meni, da bo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki ga je predlagal državni svet, včeraj pa potrdil državni zbor omogočil enako obravnavo vseh invalidov.

Več pa: https://www.varuh-rs.si/kaj-delamo/varovanje-pravic-po-podrocjih/socialna-varnost/levi-meni/primer/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=6054&cHash=87be54299140cbe29490b4a8ec0cdf72

Natisni: