Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovorništvo predstavljeno študentom Pedagoške fakultete v Kopru

Predstavnici Varuha človekovih pravic Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik sta na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem študentom, ki se bodo pri svojem bodočem delu srečevali z otroki in mladostniki, predstavili institut zagovorništva otrok, ki pri Varuhu deluje že skoraj trinajst let.

Na predstavitvi sta poudarili, da zagovornik poskrbi, da mu otrok zaupa svoje mnenje in potem to mnenje tudi posreduje tistim, ki ga morajo slišati, to je sodiščem, centrom za socialno delo in drugim organom, ki odločajo o njegovem življenju.

"Zagovorništvo otrok se je  izkazalo kot zgodba o uspehu, saj je bil postavljen že več kot 700 otrokom, največkrat v primeru razvez," poudarjata Jasna Vunduk in Lidija Hvastja Rupnik. Gre za primere, ko se odloča o stikih otroka s staršema, ali pa ko gre za vprašanje predodelitve otroka, pri spremembi bivanja, idr. Zagovornika se lahko dodeli tudi v primeru, ko se razmišlja o odvzemu otroka, namestitvi v rejništvo, v zavodsko varstvo ali v drugih primerih.

Varuh opaža, da v nekaterih območjih v Sloveniji institut zagovorništva otrok s pridom uporabljajo, drugod pa se za postavitev zagovornika še vedno zelo redko odločajo. Varuh predvideva, da je to predvsem zaradi nezadostnega poznavanja tega instituta, zato je v letu 2019 začel z načrtno promocijo zagovorništva otrok med strokovno javnostjo po vsej državi. Vsak mesec tako sodnikom, učiteljem, vzgojiteljem, predstavnikom policije, nevladnih organizacij, svetovalcem Centrov za socialno delo in drugim strokovnim delavcem, ki se pri svojem delu z otroki najpogosteje srečujejo, predstavi, kdo so zagovorniki, v katerih primerih jih postavimo in kaj je njihova naloga. Z namenom, da bi okrepili glas otroka, kot to zahteva Konvencija o otrokovih pravicah.

Natisni: