Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ob obravnavi poročila za 2018 izpostavil anonimne prijave in neizpolnitev odločbe glede zasebnih šol

Odbor DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino se je kot zainteresirano delovno telo seznanil s poročilom varuha človekovih pravic za lani. Med področji, ki jih je treba urediti, je varuh Peter Svetina med drugim izpostavil problematiko anonimnih prijav v šolstvu in uresničitev ustavne odločbe glede financiranja zasebnih osnovnih šol.


Po besedah varuha človekovih pravic Petra Svetine so pri varuhu lani obravnavali vrsto vprašanj s področja vzgoje in izobraževanja. Med drugim opažajo povečanje števila pobud, ki se nanašajo na medvrstniško nasilje. "Pri tem je naše stališče, da mora država pri tem delovati preventivno," je dejal.

Pri varuhu so obravnavali tudi problematiko anonimnih prijav na šolsko inšpekcijo. V zvezi s tem so po besedah Svetine ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pozvali, naj pove, kako se bo lotilo te problematike.

Posebej je varuh lani opozarjal, da še vedno ostaja neuresničena odločba ustavnega sodišča glede financiranja javnih programov v zasebnih osnovnih šolah. Pri tem njegova kritika leti tako na vlado kot na državni zbor, je dejal.

Zakonodajalca so pri varuhu tudi pozvali, naj se dokončno odloči, ali so verski obredi v šolah dovoljeni ali ne ter to bolje uredi v zakonodaji. Slednje je po besedah Svetine potrebno, da se lahko do tega vprašanja opredeli tudi varuh.

Natisni: