Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na Ohridu o 'pravici do azila'


Namestnika varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih in Miha Horvat sta se v 3. in 4. novembra 2016 udeležila konference z naslovom Access to the right to asylum and formal/informal return of migrants/refugees. Konferenco, ki je potekala na Ohridu v Makedoniji, je organiziral makedonski varuh človekovih pravic (Narodni pravobranitelj) v sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce.

Namestnik Horvat je predstavil najbolj bistvene vidike slovenske normativne ureditve, relevantne glede 'dostopa do azila', nekaj statističnih podatkov o prošnjah za mednarodno zaščito in pa glavne ugotovitve Varuha človekovih pravic Republike Slovenije ter izzive, ki jih je ta zaznaval (ugotavljanje dejanskega stanja o na meji morebiti izraženega namena vložiti prošnjo za mednarodno zaščito, nekateri procesni in vsebinski vidiki odločanja o prošnjah za mednarodno zaščito, nedavni predlogi zakonskih sprememb v zvezi z ukrepi države ob spremenjenih razmerah na področju migracij – možnosti vstopa v državo, napotitev iz nje nazaj,…).

Namestnik Šelih pa je podrobneje prikazal problematiko zagotavljanja primernih namestitev mladoletnikov brez spremstva in družin z mladoletnimi tujci. Ker  opozorila in priporočila Varuha za izboljšanje stanja na tem področju niso prinesla zadovoljivega napredka, se je ta avgusta lani obrnil neposredno na Vlado Republike Slovenije, saj gre za razreševanja problematike, ki sicer zadeva več državnih organov in ki terja čimprejšnje ukrepanje. Predlagal je sprejem ukrepov za boljšo zagotovitev spoštovanja največje koristi mladoletnega tujca z boljšimi možnostmi njihovega nameščanja v primerne ustanove za namestitev mladoletnih oseb, ne pa v Center za tujce. Predlagal je tudi, da za ta namen vlada zadolži eno izmed ministrstev, ki bo odgovorno za pripravo boljših nastanitvenih in oskrbnih možnosti za to populacijo. Tako naj bi se zagotovilo, da bo ukrep njihove namestitve v Center za tujce res le skrajna možnost in za najkrajši čas, ne pa pravilo.

Vlada je potrebovala leto dni, da je zadevo obravnavala na seji 28. 7. 2016 in sprejela sklep, da se mladoletnikom brez spremstva, ki v Republiki Sloveniji prebivajo nezakonito ali imajo status prosilca za mednarodno zaščito ali status osebe z mednarodno zaščito za obdobje od 1. 8. 2016 do 31. 7. 2017 zagotavlja ustrezna nastanitev v javnih dijaških domovih v obliki pilotnega projekta, in sicer v dijaških domovih v Postojni in Novi Gorici.

Navedeno rešitev Varuh šteje za korak naprej na tem področju, seveda pa so za zagotavljanje največjih koristi mladoletnih tujcev potrebne trajnejše in sistemske rešitve.

Konference so se udeležili predstavniki makedonskih državnih organov in nevladnih organizacij, predstavniki osmih ombudsmanskih ustanov s področja Balkana ter tujih organizacij. Vsi sodelujoči so poudarjali potrebo po medsebojnem sodelovanju, tako državnih organov kot tudi držav pri obvladovanju migracij, dosledno spoštovanje konvencij in drugih mednarodnih sporazumov s tega področja, zlasti pa dosledno izvajanje nalog pristojnih organov (kot je registracija migrantov) in spoštovanje njihove osebnosti in dostojanstva ter posebnih potreb ranljivih, kot so na primer mladoletniki brez spremstva.

Natisni: