Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stališče Varuha do povišanja vpisnin v imenik odvetnikov

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil iz nekaterih medijskih zapisov seznanjen o bistvenem povišanju vpisnine v imenik odvetnikov. Skupščina Odvetniške zbornice Slovenije je namreč 23. aprila 2016 izglasovala povišanje vpisnin iz 2,5 na 9 tisoč evrov.  

Menimo, da je izpostavljena problematika lahko pomembna za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za pravno varnost v naši državi. Vpis v imenik odvetnikov oziroma včlanitev v odvetniško zbornico je namreč obvezen, zato se zastavlja vprašanje arbitrarnosti sprejete odločitve o povišanju vpisnine, kolikor pri tem niso upoštevana vnaprej določena merila. Takšna praksa se (na tem in tudi drugih področjih) tudi sicer lahko sprevrže v še večje zapiranje možnosti za zaposlitve mladih in vzpostavljanje prednostnih izhodišč tistim, ki bodo imeli boljše finančne zmožnosti plačila tako visokih vpisnin. Oblikovale se bodo lahko novodobne elite, ki ne bodo temeljile le na kakovosti dela, temveč na svoji finančni moči ali moči socialne skupine, ki ji pripadajo. Varuh si sicer vseskozi prizadeva za dvig kakovosti odvetniškega dela in zato zgolj merila finančne zmožnosti plačila vpisnin ne bi smela prevladati.  

Odvetniško zbornico Slovenije smo zato že zaprosili za pojasnitev razlogov za sprejetje odločitve o tolikšnem povišanju vpisnine, zlasti pa nas zanimajo kriteriji, ki so bili upoštevani pri določitvi višine vpisnine.

Natisni: