Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Katere podatke lahko zahteva knjižnica?

Na varuha človekovih pravic se je obrnil pobudnik, ki je v pobudi navajal, da knjižnica ob vpisu ali ob obnovitvi članarine od uporabnikov zahteva določene osebne podatke. Menil je, da knjižnica ni upravičena do zbiranja večine od teh podatkov. V odgovoru smo mu pojasnili, da zbiranje, obdelovanje, namen uporabe, nadzor in varstvo tajnosti osebnih podatkov določa zakon. Zakon o varstvu osebnih podatkov in Zakon o knjižničarstvu. Slednji taksativno določa, katere osebne podatke o uporabnikih zbirajo in obdelujejo knjižnice. Hkrati smo mu pojasnili, da je zavarovanje osebnih podatkov na splošno urejeno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Natančnejša ureditev postopkov in ukrepov zavarovanja je prepuščena internim aktom upravljavcev zbirk osebnih podatkov. Opozorili smo ga tudi na možnost posredovanja Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov, ki ima v določenih pogledih celo širša zakonska pooblastila kot varuh. V primeru ugotovljenih kršitev lahko namreč izreka ukrepe za njihovo odpravo. 1.7-10/01

Natisni: