Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vročanje mnenja invalidske komisije hkrati z odločbo o pravici iz invalidskega zavarovanja

Ob obravnavi konkretne pobude smo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje predlagali, da zavarovancem vroča mnenja invalidske komisije v postopku uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; to naj se zavarovancu vroči hkrati z odločbo o pravici.

Predlog je temeljil na stališču varuha, da pomanjkljiva obrazložitev v odločbi zavoda, s katero se odloča o zavarovančevih pravicah, pomeni kršitev ustavne pravice do učinkovite pritožbe po 25. členu ustave. Dejstvo je, da večina zavarovancev, ki niso uspeli v postopku uveljavljanja pravic iz zavarovanja, izpodbija prav navedbe v izvedenskem mnenju, ko vloži zahtevo za varstvo pravic ali sproži socialni spor.

Zavod je v začetku junija 1999 naslovil območnim enotam zavoda navodilo glede vročanja mnenj invalidskih komisij zavarovancem. V navodilu je enotam zavoda (prvostopenjski organi) naloženo, da zavarovancu hkrati z odločbo o njegovi pravici iz invalidskega zavarovanja vročajo tudi mnenje invalidske komisije.

 

Natisni: