Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh o problematiki pri dostopu starejših do digitalnih bonov

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se v zadnjem času obrača več starejših, ki zatrjujejo, da so diskriminirani pri dostopu do digitalnih bonov '22, saj za prebivalce, stare 55 let ali več, pri unovčenju bonov velja dodaten pogoj. V primerjavi z drugimi (mlajšimi) upravičenci se morajo namreč udeležiti izobraževanja s področja digitalnih kompetenc. Prav tako zanje velja prepoved združevanja bonov s svojimi (izven)zakonskimi partnerji, otroki, vnuki, brati in sestrami.

Varuh se je v okviru obravnave več pobud vezanih na zatrjevano diskriminacijo starejših pri dostopu do digitalnih bonov že obrnil na Službo Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo (SVDP) ter ji dal možnost, da se opredeli do očitkov in zatrjevane diskriminacije. Varuh človekovih pravic je namreč kritičen do dodatnega pogoja udeležbe na izobraževalnem programu za pridobitev bona '22, saj temelji le na starosti, ne pa na dejanski potrebi. Dodatni pogoj tako neupravičeno in na podlagi osebne okoliščine (starost) omejuje starejše od 55 let, ki že lahko imajo (vsaj osnovno) digitalno znanje. Po mnenju Varuha bi pogoj moral temeljiti na oceni digitalnih kompetenc upravičencev, ne glede na njihovo starost, saj le dejansko znanje lahko predstavlja objektivno merilo. Varuh tudi meni, da je sporno, da imajo starejši od 55 let za koriščenje bonov precej manj časa od ostalih upravičencev. Glede prepovedi združevanja digitalnih bonov je Varuh SVDP predlagal, da preuči možnosti za spremembo Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), da bodo v skladu z načelom enakosti pred zakonom digitalni bon lahko združevali tudi starejši od 55 let, in sicer s svojimi sestrami, brati, (izven)zakonskimi partnerji, otroki in vnuki.

Varuh človekovih pravic pričakuje čim prejšnjo pripravo spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti (ZSDV), v skladu s katero bo pridobitev bona '22 mogoča tudi za starejše od 55 let brez izpolnjevanja dodatnega pogoja udeležbe na izobraževanju. Prav tako Varuh zanje pričakuje ureditev možnosti združevanja digitalnih bonov. Iz Službe Vlade RS za digitalno preobrazbo so Varuhu že sporočili, da bodo oba predloga preučili in ju obravnavali na medresorski delovni skupini, ki bo pripravljala prihodnje spremembe ZSDV.

Natisni: