Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev poročila Varuha in DPM-ja za leto 2019 na zainteresiranih komisijah v Državnem svetu RS

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je včeraj, 28. oktobra 2020, udeležil skupne seje pristojne Komisije za državno ureditev in zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide v Državnem svetu Republike Slovenije.

Prisotnim je predstavil jubilejno, 25. letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2019 in Poročilo o izvajanju nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma za leto 2019, ki preventivno preprečuje mučenje in druge oblike okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja oseb, ki jim je bila (začasno ali stalno) odvzeta prostost.

Kot je dejal, je institucija v letu 2019 obravnavala 4600 zadev in med 2957 pobudami, ki so jih nanjo naslovile prebivalke in prebivalci Slovenije, ugotovila 305 kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin s strani 48 različnih državnih organov.

 

Govor varuha Petra Svetine o vsebini letnega poročila in o nalogah DPM-ja.
Natisni: