Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina ob dnevu državnosti: "Slovenija je utemeljena na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin!"

25. junija mineva natanko 29 let od razglasitve samostojne Slovenije, ko je slovenska skupščina sprejela Temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. »Ob dnevu državnosti, se lahko s ponosom spominjamo tega enkratnega dogodka, ko smo Slovenke in Slovenci enotni izkoristili to zgodovinsko priložnost. Samostojna Republika Slovenija je plod skupnih prizadevanj in skupnih državotvornih dejanj. Premalokrat se zavedamo, koliko smo sposobni premakniti skupaj. Kot da nam v ključnih trenutkih zmanjka samozavesti,« izpostavlja varuh Peter Svetina.

Že v Temeljni ustavni listini je jasno zapisano, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami. »To je vrednostna usmeritev naše države h kateri moramo kot država in družba vedno znova stremeti. Letos, ko smo se soočali s pandemijo COVID-19 in smo še vedno soočeni s to nevarnostjo, je še toliko bolj aktualno prizadevanje za dosledno spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kakor tudi solidarnosti, strpnosti in spoštovanju raznolikosti,« meni Svetina.

»Skoraj tri desetletja so že minila odkar smo v Sloveniji uvedli demokratični sistem. Demokratična družba ni družba, kjer vsi mislimo in delujemo enako. Ravno nasprotno. Vizija demokracije je, da upoštevamo in spoštujemo različna mnenja, da razumemo, da ima vsak izmed nas drugačen pogled na svet in da spoštujemo različne načine izražanja mnenj. Svoboda izražanja, zbiranja in združevanja so temeljne svoboščine, ki jih v demokratični družbi moramo spoštovati in sprejeti. Vsak dan smo na preizkušnji, vendar verjamem, da smo zreli, tako kot posamezniki in kot družba ter da znamo upravljati z državo, ki smo si jo izborili,« ob dnevu državnosti poudarja varuh Peter Svetina.

Natisni: