Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina v luči razprave o nacizmu v javnem interesu znova pozval k etiki javne besede

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je bil vabljen na prvo nadaljevanje skupne seje Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti ter Odbora za kulturo, na kateri naj bi se znova posvetili vprašanju, ali je nacizem v javnem interesu. Zaradi službene poti v tujino je poslancem posredoval le svoje misli, ki jih je nameraval predstaviti že 13. 9. 2021, ko je bila seja prekinjena.

Odločno je poudaril, da »neonacizem ni in tudi nikoli in nikdar ne bi smel biti v slovenskem javnem interesu. Nacizem, ali pa kateri koli drug totalitarizem. Biti bi moralo vendarle vsakomur jasno, da kaj takega pač ne more biti del naše narodne samobitnosti, ki smo si jo Slovenci, kot navaja preambula naše ustave, izoblikovali v večstoletnem boju za narodno osvoboditev. Javno označevanje Hitlerja za heroja je početje, ki ni sprejemljivo.«

Povedal je, da ga sklic te seje ni presenetil. »Spomniti moram, da ta in tej podobne izjave zadnjega časa niso nastale kar naenkrat. Pa tudi ne kar v nekakšnem vakuumu. Sam jih vidim bolj kot produkte zdaj že dalj časa zaskrbljujočega javnega diskurza,« je poudaril.

Ocenil je, da ima da ima na to velik vpliv zlasti politika. »Nosilci javnih funkcij s svojim vedenjem dajemo legitimnost določenim oblikam izražanja in vedenja. Apeliram pravzaprav prosim torej k skrbni izbiri besed prostih nestrpnosti zaradi narodnosti, rase, vere, pa tudi političnega prepričanja oziroma katere koli druge osebne okoliščine. V tej družbi moramo enostavno znova ozavestiti, da bodo posledice naših besed in dejanj nemalokrat lahko bistveno večje, kot pa kratkoročni navidezni uspehi, ki nam jih prinese tak diskurz,« je še dejal varuh Svetina.


Natisni: