Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavnici Varuha na mednarodni okoljski delavnici v Baskiji

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel in direktorica strokovne službe Varuha Martina Ocepek sta se 16. in 17. maja v Španiji, v mestu Vitoria-Gasteiz, udeležili mednarodne delavnice z naslovom: Dobro okoljsko upravljanje: Vloga institucij ombudsmana pri zaščiti okoljskih pravic.

Na dvodnevni delavnici, ki je potekala v soorganizarorstvu Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI) ter Ombudsmana Baskije, so sodelovali predstavniki posameznih institucij ombudsmana iz Evrope in drugod, predstavniki mednarodnih organizacij, oblasti, nevladnih organizacij in predstavniki znanstveno raziskovalne dejavnosti.

Udeleženci delavnice so razpravljali o pravici do zdravega življenjskega okolja kot o človekovi pravici ter o vlogi institucij ombudsmana, da se soočajo z razsežnostmi tega vprašanja ter se spoprimejo s problemi onesnaženje okolja v povezavi s klimatskimi spremembami ter uveljavljanjem dobrega okoljskega upravljanja (the principle of good environmental governance).

Predsednik IOI Peter Tyndall je poudaril vlogo ombudsmana pri reševanju okoljskih težav. Sicer pa so posamezni udeleženci predstavili praktične izkušnje in raznovrstne primere. Tako je ombudsmanka Estonije govorila o konfliktu med zaščitniki orlov in rib ter lastniki gozdov, pa tudi podpornikov vetrnih elektrarn ter o vlogi ombudsmana v takšnih razmerjih. Ombudsman iz Andaluzije je poročal o njihovih aktivnostih pri nameravanem projektu napeljave plina na območje zaščitenega narodnega parka. Ombudsmanaka Škotske pa je predstavila učinek okoljskih odločitev države na njeno ekonomijo in identiteto, z izjemnimi naravnimi potenciali, pomembnimi tudi za turizem. Ombudsman Avstrije pa je opozoril na obravnavani primer možne povezave med smrtnostjo čebel in uporabo določenega tipa pesticidov.

Na dogodku je bila posebna pozornost posvečena izvajanju Aarhuške konvencije, ki ureja sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah in ki predstavlja temelj demokracije vsake države. Izpostavljena je bila vloga vsakega posameznega ombudsmana pri uresničevanju omenjene konvecije. Pri tem ima pomembno vlogo tudi Aarhus Convention Compliance Comittee (odbor), kateremu lahko vsaka fizična in prava oseba (tudi nevladne organizacije) pošlje sporočilo v zvezi z izvajanjem Aarhuške konvencije. Odbor pisma obravnava in sprejme mnenja in priporočila. Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je predstavila delovanje Varuha na tem področju, obravnavane primere in ugotovitve ter zlasti dolgotrajna prizadevanja Varuha za sodelovanju javnosti v okoljskih zadevah, tudi z rednimi mesečnimi srečanji z nevladnimi organizacijami s področja okolja in prostora. Predstavila je tudi Varuhova prizadevanja za večjo ozaveščenost javnosti o pomenu pravice do zdravega življenjskega okolja, tudi z organizacijo že četrte mednarodne okoljske konference septembra 2017.

Udeleženci delavnice so v zaključku poudarli nujnost medsebojnega povezovanja in sodelovanja. Učinki nepremišljenih posegov v okolje in prostor namreč ne poznajo meja in lahko dolgoročno vplivajo ne samo naše zdravje in dostojanstvo, temveč tudi na življenje in pravice naših potomcev.

Natisni: