Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na delavnicah IOI o kominikacijskih veščinah in tehnikah pri delu DPM-ja

Član Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, se je med 25, in 27. 9. 2017 na Dunaju udeležil delavnice za državne preventivne mehanizme (DPM) z naslovom Veščine in tehnike komunikacije. Pripravil jo je generalni sekretariata Mednarodnega združenja ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute).

Delavnica je bila razdeljena na tri sklope, v katerih so udeleženci iz različnih evropskih, pa tudi afriških državnih preventivnih mehanizmov oziroma držav, kjer se na začetek dela takšnega organa šele pripravljajo, aktivno sodelovali.

Poudarek prvega dne je bil na vodenju intervjujev, pri čemer sta osebi, s katerimi so sodelujoči opravili razgovor, odigrala posebej za to vlogo pripravljena igralca. Strokovnjaki z različnih področij in različnih organizacij (APT, SPT) so po opravljenem razgovoru opozorili, kje bi bilo možno pogovor izvesti še bolje.

Drugi dan je bil namenjen predvsem refleksijam na ugotovitve prvega dne. Razgovore so prenašali tudi v živo na daljavo, in sicer stanovalcem v domu starejših, zaposlenim v tej ustanovi, nekdanjim zapornikom in predstavnikom nevladne organizacije.

Delavnice so zaključili s povzetki ugotovitev in znanj, ki so jih udeleženci pridobili. Interaktivno pridobivanje znanja so pohvalili in navedli, da bodo pridobljene veščine in tehnike ne le uporabili pri svojem delu v prihodnje ampak tudi delili s sodelavci. Dodana vrednost srečanja pa so bili tudi dvostranski pogovori, namenjeni izmenjavi izkušenj in oblikovanjem nadaljnjega sodelovanja.

http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/3rd-npm-training-held-in-vienna

Natisni: