Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob svetovnem dnevu Zemlje: "Vsakdo lahko prispeva k zmanjšanju podnebnih sprememb."

V zadnjih mesecih, ko se soočamo z epidemijo koronavirusa in z njenimi številnimi negativnimi posledicami, iz mnogih delov sveta poročajo tudi o občutnem zmanjšanju onesnaženosti. Manj je mobilnosti, potrošništva, potovanj, industrijske proizvodnje, veliko ljudi delo opravlja od doma. Smo res morali doživeti razmah virusa, da bi videli, kakšno škodo s svojim življenjskim slogom, ko skoraj na vsakem koraku onesnažujemo, povzročamo našemu planetu? Ob svetovnem dnevu Zemlje varuh človekovih pravic Peter Svetina želi, da bi se tega zavedali in vsak po svojih najboljših močeh tudi po koncu epidemije prispevali k zmanjšanju podnebnih sprememb. »Zavedajmo se, da sta pravici do zdravega in čistega okolja eni izmed naših temeljnih pravic. A sta obenem tudi naša dolžnost, saj bosta brez našega skupnega ukrepanja v prihodnje še težje uresničljivi. Globalnega segrevanja, številnih ekstremnih vremenskih pojavov in podnebnih sprememb ne moremo zanikati. To so dejstva, ki jih potrjujejo tudi znanstvene raziskave. Vesel sem, da je med nami že danes veliko takšnih, ki se odgovorno odzivajo na okoljske spremembe. Odprimo oči, prisluhnimo opozorilom in pozivom strokovnjakov, okoljskih organizacij, mladih in nenazadnje tudi institucije Varuha človekovih pravic. Iz leta v leto ponavljamo različna opozorila o degradaciji našega okolja in nujnosti sanacije,« poudarja Svetina. Varuh človekovih pravic je v potrebi po krepitvi aktivnosti na področju varovanja okolja in uresničevanju ustavne pravice do zdravega okolja k sodelovanju in aktivnostim že leta 2017 pozval tudi kolege v sorodnih institucijah JV Evrope in tako vzpostavil Mrežo ombudsmanov JV Evrope za okoljska vprašanja.

Vendar moramo ukrepati vsi, država z jasno strategijo, podjetja z odgovornimi politikami in posamezniki s svojim obnašanjem, če želimo, da bodo lahko tudi prihodnje generacije kakovostno živele na tem planetu. Vsak pri sebi lahko pregleda svoje navade in se na primer vpraša, ali bo po koncu te krize s svojimi nakupi podpiral lokalno gospodarstvo, dal prednost doma pridelanim izdelkom. Vodstva podjetij lahko razmislijo, ali bodo svojim zaposlenim odslej pogosteje omogočala delo na domu in tako pripomogla k zmanjšanju izpustov. Bo država oblikovala jasne strategije in med drugim več sredstev namenjala v izboljšanje javnega prevoza? Izzivov je veliko in vredno bi bilo o njih razmisliti, predvsem pa jih čim prej in čim več uresničiti v praksi«, še meni varuh.

Natisni: