Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnik Šelih na mednarodni konferenci ob 10. obletnici delovanja državnega preventivnega mehanizma Gruzije

Na povabilo ombudsmana Gruzije (Public Defender of Georgia) se je namestnik varuha Ivan Šelih 16. in 17. oktobra 2019 udeležil mednarodne konference na visoki ravni z naslovom: »Measuring and Enhancing the Impact of National Preventive Mechanisms«. S tem dogodkom je ombudsman Gruzije obeležil desetletnico delovanja državnega preventivnega mehanizma (DPM), saj je v letu 2009 pričel izvajati naloge in pooblastila tudi na tem področju. Konference, ki je poudarila ključen pomen DPM pri prepričevanju mučenja in drugega grdega ravnanja v vseh vrstah krajev odvzema prostosti, so se udeležili predstavniki Združenih narodov, Sveta Evrope, več DPM, visokih predstavnikov iz različnih ombudsmanskih institucij, mednarodnih in nacionalnih nevladnih organizacij ter tudi neodvisnih mednarodnih strokovnjakov s področja preprečevanja mučenja.

Glavni namen konference je bila razprava o vplivu DPM Gruzije na preprečevanje mučenja na osnovi neodvisne raziskave, ki so jo opravili mednarodni strokovnjaki in raziskati prepletanje delovanja med mednarodnimi telesi in DPM. Udeleženci konference so tako izmenjali izkušnje iz svojega dela in stališča glede možnih izboljšav pri medsebojnem sodelovanju. Kot aktivni udeleženec konference je namestnik Šelih predstavil delovanje DPM Slovenije. Med drugim je poudaril, da poleg najpomembnejšega preventivnega učinka obiskov, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo grdo ravnanje, še preden se zgodi, DPM Slovenije ugotavlja, da so se v mnogih obiskanih ustanovah zaradi njegovih priporočil izboljšale bivalne razmere in ravnanje z osebami, ki jim je odvzeta prostost. Poleg tega je izpostavil pomen medsebojnega povezovanja DPM v regiji, to je mreže SEE NPM Network. Strinjal pa se je, da so pri medsebojnem sodelovanju različnih akterjev na področju preprečevanja mučenja (kot so DPM, SPT in CPT) še možnosti za izboljšanje. Na osnovi opravljenih razprav in delavnic, ki so potekale drugi dan konference, bo ombudsman Gruzije pripravil zaključke konference, ki bodo osnova za izboljšave pri njegovem delu na področju preprečevanja mučenja v prihodnje.

Podrobneje

Natisni: