Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

V Novem Sadu o zaščiti človekovih pravic

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalka Varuha Liana Kalčina sta od 29. do 31. 11. 2018 v Novem Sadu, v Srbiji, sodelovali na mednarodni konferenci o zaščiti človekovih pravic z naslovom Od nezakonitosti do legalnosti (From unlawfulness to legality). Udeleženci so pozornost posvetili širšim vprašanjem nujnosti uveljavljanja temeljnih standardov varovanja človekovih pravic in svoboščin pri delu državnih in lokalnih organov oblasti, zlasti pri oblikovanju in uveljavljanju ustavnih in zakonskih rešitev.

Pokrajinski ombudsman Avtonomne pokrajine Vojvodine prof. Zoran Pavlović je ob sodelovanju z Inštitutom za kriminološka in sociološka raziskovanja na konferenco povabil ombudsmane iz držav nekdanje Jugoslavije in drugih držav, univerzitetne profesorje, raziskovalce ter predstavnike civilne družbe. Njihove prispevke so organizatorji publicirali v zajetnem zborniku z naslovom From unlawfulness to legality (urednik Zoran Pavlović, Novi Sad 2018).

Avtorice in avtorji prispevkov so na konferenci poudarili, da mednarodni standardi človekovih pravic in svoboščin postanejo učinkoviti le, če prispevajo h krepitvi pravne države, pozitivnega prava in če vzpostavljajo vrednostne kriterije za pravičnost - nepravičnost, pravnost – nepravnost. Če zakonodaja ne sledi omenjenim standardom, je treba, ko je to nujno, neposredno uporabljati, se nanje sklicevati in uveljavljati mednarodne standarde. Prevladovalo je prepričanje, da je nujno vprašanja in izzive sodobne družbe (globalizacija, internet, svoboda govora, starejši, nasilje v družini in v družbi...) urejati dovolj učinkovito in hitro ter pri tem z vso skrbnostjo ohranjati dostojanstvo slehernega človeka.   

Vloga neodvisnih institucij za človekove pravice, tudi ombudsmanov, je nadvse pomembna v procesih presoje pravičnosti in zakonitosti delovanja organov, ocene kakovosti sprejetih pravnih aktov skozi prizmo domačih in mednarodnih norm in standardov človekovih pravic, zagotavljanja pravne varnosti, preglednosti ter ločenosti vseh vej oblasti. Izogibanje samovolji oblasti postaja vse aktualnejše vprašanje. Čeprav oblast potrebuje diskrecijska pooblastila za opravljanje vrste nalog v sodobnih, zapletenih družbah, pa takšne moči ne bi smela uporabljati in izvajati na način, ki je samovoljen in dovoljuje uveljavljanje moči za nepoštene, nerazumne in represivne odločitve, ki niso v skladu s pojmom pravne države.

Uresničevanje pravice do sodnega varstva je povezano z vprašanjem zagotavljanja brezplačne pravne pomoči. Medtem ko je bil v Sloveniji že leta 2004 sprejet Zakon o brezplačni pravni pomoči, je šele sedaj v javni razpravi Zakon o brezplačni pravni pomoči v Srbiji. Udeleženci konference so ocenili, da je zagotavljanje dostopne pravne pomoči nujno, zato so podprli čimprejšnje sprejetje zakona.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je na konferenci sodelovala s prispevkom ter predstavila delovanje Varuha človekovih pravic RS. Ob koncu konference je z drugimi ombudsmani podpisa deklaracijo o sodelovanju ombudsmanov, zlasti na področju nediskriminacije in enakosti spolov.

Natisni: