Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Z znanjem do manj nasilja nad ženskami in deklicami

Simbolna slika: roka stiska glavo Barbike

Ob mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami in deklicami, ki ga obeležujemo 25. novembra, varuh človekovih pravic Peter Svetina rešitev za premike na tem področju med drugim vidi v povečanem usmerjanju v izobraževanju otrok in mladih. »Mnogi otroci in mladi živijo v okoljih, kjer je dojemanje nasilja še vedno zavito v mizogine šale in v vsakodnevni komunikaciji še vedno najdejo mesto grobe besede. Okolje mnogih mladih je tudi svetovni splet, kjer so podobe nemalokrat popačene in škodljive za razvoj, splet pa je lahko tudi polje različnih zlorab. Spoštovanje dostojanstva človeka je osnova vseh človekovih pravic in to je lahko tudi nulta točka ozaveščanja o nasilju nad ženskam in deklicami,« poudarja varuh Svetina.

Varuh je prepričan, da je nasilje nad ženskami in deklicami mogoče zajeziti samo s trajnim procesom opolnomočanja žensk in deklet ter z izobraževanjem fantov in moških o odnosu do deklet in žensk. »Zgledi, ki jih dajemo mlajši generaciji, oblikujejo njihov način razmišljanja o spolu, spoštovanju in človekovih pravicah. Pogovore o vlogah v družbi je nujno začeti že zgodaj in pri tem opozarjati na stereotipe. Spodbujati je treba kulturo sprejemanja in sporočati mladim, da je v redu biti drugačen,« poudarja varuh. Z mladimi se je treba odkrito pogovarjati o soglasju v odnosih in odgovornosti in jih poslušati, kaj imajo povedati o svojem doživljanju sveta. »Dejstvo je, da v določenem obdobju vpliv na prepričanja prevzamejo vrstniki ali idoli, zato je nujno, da so vsi opremljeni z informacijami, ki krepijo integriteto deklet in fantov ter sporočajo, da nasilje 'ni kul',« poudarja varuh Svetina.

Ključno za preprečevanje in naslavljanje nasilja je seveda tudi podpora žrtvam v postopkih in stalno usposabljanje zaposlenih v pristojnih organih, ki se srečujejo z nasiljem. Nepogrešljiva pri preprečevanju nasilja ali sanaciji njegovih posledic je vloga različnih ustanov, nevladnih organizacij, posameznic in posameznikov, ki žrtve v njihovih stiskah ne puščajo samih. Zato varuh od odgovornih v državi pričakuje zagotovitev ustreznih pogojev za delo teh ustanov in organizacij, da lahko pomagajo pomoči potrebnim. Odgovorne tudi spodbuja, da skladno s priporočili GREVIO izdelajo protokole za ustrezen institucionalni odziv in usmerjajo prizadevanja v usposabljanja. »Nujno je oblikovati strategije za preprečevanje in naslavljanje nasilja nad ženskami, te pa morajo temeljiti na ustrezno zbranih podatkih o razširjenosti nasilja in vzrokih zanj,« je jasen varuh.

Natisni: