Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Socialna ekonomija je pomemben poslovni model, ki krepi socialno kohezivnost družbe.«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v torek, 5. aprila, po video povezavi nagovoril udeležence zaključne konference projekta Sociolab, z naslovom Zgodbe sprememb - družbene inovacije in socialna ekonomija za skupnost in zeleni prehod, ki jo je organizirala Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma.

Poudaril je, da imamo v Sloveniji čedalje več uspešnih podjetniških zgodb, ki krepijo socialno kohezivnost celotne družbe. »Mnogo družbeno angažiranih posameznic in posameznikov razvija zgodbe, ki pomagajo sočloveku in udejanjajo pozitivne vrednote, ki prispevajo k blaginji in gospodarskemu razvoju. Ena izmed takih je projekt Aktivno in povezano za nova delovna mesta in vključujočo družbo – SocioLab, s katerim ste v zadnjih treh letih v Podravju krepili socialno-podjetniški ekosistem in ponudbo dostopnih družbeno inovativnih storitev ter proizvodov,« je dejal varuh Svetina v video nagovoru.

Ob tem je izpostavil, da je socialna ekonomija izjemno pomembna, zato pozdravlja, da to področje finančno podpira tudi Evropska unija. »Za odlično izpeljano idejo je sredstva Evropskega socialnega sklada prejel tudi projekt Sociolab, ki je omogočil večjo socialno vključenost ranljivih skupin. Fundaciji Prizma in ostalim partnerjem v projektu zato iskreno čestitam,« je poudaril.

Kot je dejal, želi kot častni pokrovitelj konference, tudi sam prispevati k prepoznavnosti in pomembnosti projektov socialne ekonomije. »V podjetništvu včasih pogrešam vrednote, kot so spoštovanje človeškega dostojanstva, solidarnost in sodelovanje. Motiv socialnega podjetništva pa ni le ustvarjanje dobička, ampak tudi nova delovna mesta za ranljive ljudi ter reševanje socialnih, okolijskih ter drugih družbenih izzivov na kreativen način. Moje priznanje in poklon gre zato vsem, ki prispevate k razvoju socialnega podjetništva v državi in tako dokazujete, da je mogoče biti uspešen podjetnik, tudi če pred dobiček postavljate druge vrednote,« je ob zaključku video nagovora še dejal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: