Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stališča in obvestila za javnost

Zaporniki

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec Varuha Robert Gačnik sta se na povabilo hrvaškega ombudsmana oziroma Pučkega pravobranitelja 11. 12. 2019...

Več
Upravne zadeve


Dr. Kornelija Marzel, sekretarka Sveta varuha za človekove pravice se je v petek, 27. 9. 2019, na Fakulteti za upravo udeležila XXVI Dnevov ...

Več
Pravice otrok

Varuh človekovih pravic je mladim zagotovil, da bo njihove predloge in priporočila vsebinsko vključil tudi v svoje letno poročilo in od pristojnih...

Več

Varuh človekovih pravic RS je ob svetovnem dnevu človekovih pravic, ki ga letos zaznamuje tudi 70. obletnica sprejetja Splošne deklaracije človekovih...

Več
Romska skupnost

Romska skupnost v Sloveniji se premalo zaveda svojih pravic, zato so te kršene na več področjih. Stanje se ni spremenilo zadnjih pet let, z novelo...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic RS je skupaj s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani v čast mednarodnemu dnevu človekovih pravic v četrtek, 7. 12. 2017,...

Več
Varuh človekovih pravic

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je s Pravno fakulteto Univerze v Ljubljani ob dnevu človekovih pravic pripravil okroglo mizo Izzivi...

Več
Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v petek, 29. 9. 2017 v Slovenj Gradcu udeležila okrogle mize, ki jo je na temo »Boj...

Več
Upravne zadeve

Čeprav se z varovanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin primarno ukvarja varuh človekovih pravic, načelo pravičnosti vdira tako v pravo,...

Več