Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Pravosodje

Pravosodje

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 9. 3. 2018 udeležil 31. nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti.

Varuh...

Več
Pravosodje


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 28. 2. 2018 v Austria Trend Hotelu v Ljubljani udeležil konference z naslovom Aktualna vprašanja sodniškega...

Več
Pravosodje


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v četrtek, 15. 2. 2018, v Knjižnici inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, udeležil posveta...

Več
Pravosodje

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je 14. 2. 2018 v sodni palači na Tavčarjevi ulici v Ljubljani udeležil otvoritve sodnega leta 2018. Dogodek je bil...

Več
Pravosodje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in svetovalka Ana Polutnik so se v prostorih Varuha v ponedeljek, 12. 2....

Več
Pravosodje

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih ter svetovalci Varuha Nataša Bratož, Ana Polutnik in mag. Uroš Kovačič, so se...

Več
Pravosodje

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 15. 1. 2018 v medijih zasledil informacijo, da občina Slovenske Konjice zagotavlja brezplačno pravno pomoč...

Več
Odvetništvo in notariat


Odvetniška zbornica Slovenije je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da bodo tudi letos slovenski odvetniki nadaljevali tradicijo Dneva...

Več
Psihiatrični bolniki

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije uspel z ustavno pritožbo zoper sklepe prvostopenjskega...

Več
Kazenski postopki

Varuh človekovih pravic RS je v procesu nastajanja novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP) Ministrstvu za pravosodje kot pripravljavcu predlaganih...

Več