Natisni vsebino

Sporno zdravljenje rakavih obolenj

12.04.2018 13:38
Kategorija: Zdravstveno varstvo


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil z anonimno pobudo opozorjen, da zasebno podjetje nudi samoplačniško zdravljenje rakavih obolenj. Kot smo lahko razbrali iz spletnega oglasa, navedena metoda zdravljenja rakavih obolenj v Sloveniji ni priznana, povezana pa je z zelo visokimi stroški za bolnika.  

Glede na navedeno, smo Ministrstvo za zdravje (MZ) prosili za pojasnilo, ali je Zdravstveni svet potrdil to metodo zdravljenja ter ali ima izvajalec dovoljenje za opravljanje te dejavnosti. Če dovoljenja nima, smo MZ predlagali, da zadevo preda Zdravstvenemu inšpektoratu RS (ZIRS).

Že čez tri dni nas je MZ obvestilo, da metode Zdravstveni svet ni potrdil, da zasebno podjetje nima dovoljenja za opravljanje te zdravstvene dejavnosti ter da bo zadevo predalo ZIRS.

Kmalu smo bili tudi že obveščeni o prvih ugotovitvah in ukrepanjih ZIRS, postopki pa še niso zaključeni.

Veseli nas, da je MZ ukrepalo hitro ter upoštevalo naš predlog. Pobudo smo ocenili kot utemeljeno. Pri delu zasebnega zdravstvenega zavoda smo ugotovili kršitev pravice do zdravstvenega varstva iz 51. člena Ustave RS. 3.4-87/2017


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt