Natisni vsebino

Neenaka ureditev na področju upravljanja stavb

14.03.2018 14:43
Kategorija: Stanovanjske zadeve, Stanovanjske zadeve - Stanovanjsko gospodarstvo


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) vsako leto prejme večje število pobud, iz katerih izhajajo najrazličnejše situacije, do katerih po mnenju Varuha prihaja zaradi pomanjkljive ureditve v veljavnem Stanovanjskem zakonu (SZ-1). V nadaljevanju izpostavljamo različno ureditev na področju upravljanja poslovnih ter poslovno-stanovanjskih stavb v primerjavi s stanovanjskimi oziroma stanovanjsko-poslovnimi stavbami.

V skladu s trenutno veljavno ureditvijo je upravljanje poslovnih stavb in tudi poslovno-stanovanjskih stavb veliko bolj ohlapno urejeno kot upravljanje večstanovanjskih stavb. Pri upravljanju poslovnih stavb se namreč (v nasprotju z upravljanjem večstanovanjskih stavb) ne uporabljajo določila Stanovanjskega zakona in Pravilnika o upravljanju večstanovanjskih stavb, pač pa le določila Stvarnopravnega zakonika, zaradi česar stanovanjska inšpekcija tudi ni pristojna za nadzor nad poslovnimi in poslovno-stanovanjskimi stavbami.  

Varuh meni, da se upravljanje poslovnih in poslovno-stanovanjskih stavb ne bi smelo bistveno razlikovati od upravljanja večstanovanjskih stavb oziroma, da bi bilo smiselno upravljanje večstanovanjskih in poslovnih stavb urediti na enovit način v enotnem predpisu.  

Z navedenim mnenjem smo seznanili Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), ki je pojasnilo, da so na podlagi pobud v osnutku izhodišč za prenovo stanovanjske zakonodaje obravnavali tudi razmišljanja v smeri, da bi se pripravil poseben enovit zakon o upravljanju, ki bi združil upravljanje stanovanjskih in poslovnih stavb v etažni lastnini. MOP je pristopilo tudi k izdelavi poglobljene analize izvajanja Stanovanjskega zakona, osnutek novega zakona pa naj bi pripravili do konca leta 2017. Na podlagi prejetega pojasnila smo na MOP konec leta 2017 opravili poizvedbo, v kateri fazi je priprava nove zakonodaje na stanovanjskem področju. Pojasnili so, da ima MOP v začetku leta 2018 v planu javno obravnavo osnutka novega stanovanjskega zakona. Pričakujemo, da se bo v okviru tega uredila tudi obravnavana problematika oziroma odpravil neenak položaj stanovalcev v poslovnih ter poslovno-stanovanjskih stavbah v primerjavi s stanovalci v stanovanjskih oziroma stanovanjsko-poslovnih stavbah. Aktivnostim MOP-a bomo skrbno sledili. Pobuda je bila utemeljena, ugotovili smo kršitev ustavne pravice enakosti pred zakonom. 9.2-3/2017Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt