Natisni vsebino

Dolgotrajno odločanje o predlogu za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju

01.03.2017 12:18
Kategorija: Sodni in policijski postopki


Pobudnik se je na Varuha obrnil zaradi dolgotrajnega odločanja o njegovem predlogu za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju v zapuščinski zadevi, ki je potekala pred Okrajnim sodiščem v Škofji Loki pod opr. št. D 69/2005. V zadevi je bilo sicer o dedovanju zapustničinega premoženja pravnomočno odločeno že leta 2006, vendar je pobudnik 27. 5. 2015 na sodišče vložil predlog za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, o katerem pa do dneva vložitve pobude še ni bilo odločeno.

Varuh je v okviru obravnave pobude na Okrajnem sodišču v Škofji Loki opravil poizvedbo o časovnih okoliščinah obravnavanja predloga za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju in sodišče zaprosil za pojasnilo razlogov, zaradi katerih sodišče o predlogu še ni odločilo oziroma kdaj je pričakovati odločitev sodišča v tej zadevi. Predsednica Okrajnega sodišča v Škofji Loki je pojasnila, da je pobudnik na podlagi sklepa o dedovanju z dne 10. 1. 2006 dedoval vso zapustničino premoženje. V letih 2013 in 2014 je na sodišče vložil dva predloga za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, ki sta bila oba zavrnjena. Dne 27. 3. 2015 je pobudnik še tretjič predlagal izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, ki pa ga je sodišče štelo za nepopolnega, zato je pobudnika pozvalo k dopolnitvi. Pobudnik je sklep dopolnil 3. 3. 2016. Po opravljeni poizvedbi je bil Varuh s strani pobudnika seznanjen, da je Okrajno sodišče v Škofji Loki 16. 12. 2016 izdalo sklep o zavrnitvi predloga za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju.

Na podlagi zbranih podatkov o poteku postopka v zapuščinski zadevi Okrajnega sodišča v Škofji Loki opr. št. D 69/2005 je Varuh ocenil, da je čas, ki ga je potrebovalo sodišče za odločitev o pobudnikovem predlogu za izdajo dodatnega sklepa o dedovanju, tudi ob upoštevanju, da je bila dopolnitev predloga vložena po približno enajstih mesecih od vložitve predloga, nerazumno dolg. Sodišče po mnenju Varuha ni navedlo utemeljenih razlogov (npr. zahtevnost zadeve), ki bi lahko opravičili takšen čas odločanja. Varuh je sicer sprejel navedbe predsednice Okrajnega sodišča v Škofji Loki, da je bila razpravljajoča sodnica dalj časa odsotna zaradi bolezni, vendar bolniška odsotnost sama po sebi po mnenju Varuha ne sme predstavljati razloga za zastoj v postopku. 6.0–12/2014


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt