Natisni vsebino

Utemeljenost pobud

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Utemeljenost pobud

V tabeli 3.3.8. je prikazana razdelitev zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude pri varuhu. Med 3.282 takšnimi pobudami v letu 1996 je bilo 856 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 26,1 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1996 končan. Ugotavljamo, da je delež utemeljenih pobud ostal tako rekoč nespremenjen (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih pobud, v letu 1996 pa 26,1 odstotka). 

Če primerjamo navedene podatke s podatki, ki veljajo v drugih državah, ugotovimo, da je sorazmerno velik delež utemeljenih pobud, zlasti zaradi nerazumno dolgih postopkov. Odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih pomeni, da je vložitev pobude pri varuhu utemeljena.

Tabela 3.3.8.

UTEMELJENOST POBUDE

LETO 1995

LETO 1996

Indeks

(96/95)


Število


Delež


Število


Delež

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

214

11,4%

61

14,0%

215,4

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

970

51,7%

1.644

50,1%

169,5

       2.1    ni pogojev za obravnavo

269

14,3%

429

13,1%

159,5

       2.2    preuranjena

138

7,4%

200

6,1%

144,9

       2.3    prepozna

10

0,5%

13

0,4%

130,0

       2.4    žaljiva, anonimna

14

0,7%

23

0,7%

164,3

       2.5    očitno neutemeljena

106

5,7%

64

1,9%

60,4

       2.6    nepopolna pobuda

44

2,3%

44

1,3%

100,0

       2.7    nesodelovanje pobudnika

67

3,6%

157

4,8%

234,3

       2.8    zadeva še v postopku

175

9,3%

438

13,3%

250,3

       2.9    ni bilo uporabljeno pravno sredstvo

22

1,2%

48

1,5%

218,2

       2.10  manj pomembna zadeva

0

0%

35

1,1%

/    

       2.11  umik pobude

13

0,7%

45

1,4%

346,2

       2.12  v vednost

112

6,0%

148

4,5%

132,1

3. NEUTEMELJENA

204

10,9%

302

9,2%

148,0

4. DELNO UTEMELJENA

118

6,3%

266

8,1%

225,4

5. UTEMELJENA

369

19,7%

590

18,0%

159,9

6. UTEMELJEN. NI MOGOČE UGOTOVITI

0

0%

19

0,6%

/

SKUPAJ

1.875

100%

3.282

100,0%

175,0

 

Slika 3.3.9. prikazuje prikaz zaključenih pobud v letu 1996 glede na utemeljenost vložitve pobude.

Slika 3.3.9.

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.