Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Zaključene zadeve po resorjih

Letno poročilo 1997 - Statistika

Zaključene zadeve po resorjih

Tabela 3.3.8. vsebuje prikaz razvrstitve zaključenih zadev po resorjih (razdelitev po resorjih je opravljena ob upoštevanju zakona o vladi). Uvrstitev posamezne pobude v ustrezni resor se izvaja glede na vsebino problematike, v kateri se je pobudnik obrnil na varuha. Upoštevani so podatki o vseh zaključenih zadevah v letu 1997, vključno z zaključenimi prenešenimi pobudami in ponovno odprtimi zadevami v letu 1997.

Iz tabele je razvidno, da se je največ zaključenih zadev v letu 1997, tako kot v predhodnih letih, nanašalo na naslednje resorje:

  • pravosodje: 1.048 zadev oziroma 31,4 odstotka
  • delo, družina in socialne zadeve: 687 zadev oziroma 20,6 odstotka ter
  • notranje zadeve: 399 zadev oziroma 11,9 odstotka vseh zaključenih zadev.

Primerjava med deleži zaključenih zadev po resorjih v letih 1995-1997 kaže, da je največje povečanje deležev s področij:

  • dela, družine in socialnih zadev (v 1995. letu 14,8 odstotka, v 1996. letu 16,3 odstotka in v 1997. letu 20,6 odstotka) ter
  • pravosodja (v 1995. letu 25,3 odstotka, v 1996. letu 29,2 odstotka in v 1997. letu 31,4 odstotka).

Tendenca upadanja deleža zaključenih zadev v navedenem obdobju se še posebej kaže na področju notranjih zadev (v 1995. letu 19,5 odstotka, v 1996. letu 17,2 odstotka in v 1997. letu 11,9 odstotka).

Grafični prikaz deležev zaključenih zadev po posameznih resorjih v letu 1997 je podan v sliki 3.3.7.

Tabela 3.3.8.

RESOR
ZAKLJUČENE ZADEVE
Indeks (97/96)
LETO 1995
LETO 1996
LETO 1997
Število 
Delež
Število
Delež
Število
Delež
1. Delo, družina in socialne zadeve
278
14,8%
536
16,3%
687
20,6%
128,2
2. Ekonomski odnosi in razvoj
6
0,3%
22
0,7%
27
0,8%
122,7
3. Finance
41
2,2%
79
2,4%
95
2,8%
120,3
4. Gospodarstvo
7
0,4%
20
0,6%
26
0,8%
130,0
5. Kmetijstvo, gozd. in prehrana
24
1,3%
40
1,2%
37
1,1%
92,5
6. Kultura
2
0,1%
4
0,1%
9
0,3%
225,0
7. Notranje zadeve
365
19,5%
564
17,2%
399
11,9%
70,7
8. Obramba
61
3,3%
70
2,1%
32
1,0%
45,7
9. Okolje in prostor
201
10,7%
419
12,8%
391
11,7%
93,3
10. Pravosodje
475
25,3%
957
29,2%
1.048
31,4%
109,5
11. Promet in zveze
21
1,1%
27
0,8%
15
0,4%
55,6
12. Šolstvo in šport
23
1,2%
43
1,3%
58
1,7%
134,9
13. Zdravstvo
37
2,0%
53
1,6%
64
1,9%
120,8
14. Znanost in tehnologija
0
0%
0
0%
2
0,1%
/
15. Zunanje zadeve
5
0,3%
10
0,3%
4
0,1%
40,0
16. Vladne službe
8
0,4%
14
0,4%
9
0,3%
64,3
17. Lokalna samouprava
53
2,8%
51
1,6%
72
2,2%
141,2
18. Ostalo
268
14,3%
373
11,4%
367
11,0%
98,4
SKUPAJ
1.875
100%
3.282
100%
3.342
100%
101,8


Slika 3.3.7.

V PRIPRAVI