Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Obravnavane pobude

Delovno pravne zadeve

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je obravnaval pobudo javne uslužbenke, matere otroka z zmerno gibalno oviranostjo, ki je...

Več
Socialna varnost

Zakonodajna ureditev, po kateri je najvišji možen dodatek za pomoč in postrežbo po ZSVI in ZPIZ-2 različen, vsebuje neustavno pravno praznino v...

Več
Socialna varnost

Varuh je prejel pobudo pobudnice, ki je prepričana, da je sedanja ureditev, ko staršem ne pripada nadomestilo za nego za spremstvo otroka v...

Več
Socialna varnost

Na Varuha človekovih pravic RS se je obrnila pobudnica, ki je želela biti družinska pomočnica svoji tašči. Tašča je pri centru za socialno delo...

Več
Socialna varnost

Varuh se je seznanil s primerom pobudnika, ki je v decembru 2018 prejel odločbo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), s...

Več
Socialna varnost

Varuh je obravnaval pobudo svojcev umrlega sorodnika. Svojci so se soglasno odločili za odstop od obdukcije, odstopno izjavo je podpisala žena...

Več