Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Tujci

Policijski postopki

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in svetovalec pri Varuhu Miha Horvat sta v torek, 27. 10. 2015, obiskala nastanitveni lokaciji za tujce...

Več
Mednarodna zaščita in načelo nevračanja

Varuhinja človekovih pravic s svojimi sodelavkami in sodelavci intenzivno spremlja dogajanja v zvezi s prehodom tisočih migrantov čez slovensko...

Več
Mednarodna zaščita in načelo nevračanja

Svetovalca pri Varuhu Robert Gačnik in Gašper Adamič sta v četrtek, 22. 10. 2015, nenajavljeno obiskala Sprejemni center za begunce v Brežicah...

Več
Ilegalni tujci in prosilci za azil

Svetovalca pri Varuhu Mojca Valjavec in Robert Gačnik sta v ponedeljek, 19. 10. 2015, nenapovedano opravila obisk Nastanitvenega centra za begunce na...

Več
Delovno pravne zadeve


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil s strani Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) seznanjen, da se bo 30. 9. 2015 ukinilo delovanje t. i....

Več
Mednarodna zaščita in načelo nevračanja

Varuhinja, njena namestnika Jernej Rovšek in Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci pri Varuhu so v petek, 25. 9....

Več
Ilegalni tujci in prosilci za azil

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je s svetovalcem pri Varuhu Robertom Gačnikom v torek, 21. 9. 2015, brez predhodne najave obiskal nastanitveni center v...

Več
Pravice otrok


V okviru rednih srečanj s središčem nevladnih organizacij ZIPOM sta se varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Tone Dolčič v...

Več
Upravne zadeve

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo oziroma nujno prošnjo za hitro vložitev zahteve vsaj za presojo ustavnosti Zakona o povračilu...

Več