Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Socialni prejemki, pomoči in štipendije

Socialna varnost

Generalna skupščina OZN je leta 2007 razglasila 20. februar za Svetovni dan socialne pravičnosti, ko posebno pozornost namenjamo vprašanjem...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je danes sestal z direktorico Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada...

Več
Pravice otrok

Vlada RS je pripravila novelo Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki med drugim dopolnjuje tudi primere, ko posamezniku pravica do...

Več
Socialni prejemki, pomoči in štipendije

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen svetovalec Lan Vošnjak, predsednica Društva Asociacija Jadranka Plut in samozaposlena v kulturi...

Več
Socialni prejemki, pomoči in štipendije

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud posameznikov, ki se nanašajo na pravico do koriščenja očetovskega dopusta, kot jo v prehodnem...

Več
Socialni prejemki, pomoči in štipendije

Varuh človekovih pravic v zvezi z razpisoma za štipendije za deficitarne poklice znova ugotavlja, kako pomembna je kakovostna priprava predpisov,...

Več
Socialni prejemki, pomoči in štipendije

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnilo več pobudnikov glede razpisa Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije (Sklad) za...

Več
Socialni prejemki, pomoči in štipendije

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je danes, 20. 5. 2015, na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti treh določb zakona o uveljavljanju...

Več