Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Institucionalno varstvo

Institucionalno varstvo

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je seznanil s pismom hčerke (pobudnica) stanovalke enega izmed domov za starejše (DSO). Pobudnica je v pismu...

Več
Institucionalno varstvo

Varuh je obravnaval primer upravičenke, ki je v vlogi za sprejem v institucionalno varstvo navedla, da želi bivati v enoposteljni sobi. Ko se je ta...

Več
Institucionalno varstvo

Domovi za starejše in zdravstveni domovi morajo redno spremljati in beležiti zdravstveno stanje stanovalcev, saj je od rezultata izvidov v primeru...

Več
Socialna varnost

Na Varuha se je obrnila pobudnica, skrbnica varovanca, ki je nameščen v socialno varstvenem zavodu v Sloveniji. Pobudnica nam je sporočila, da je za...

Več
Omejitev osebne svobode

Pobudnica je bila direktorica Doma starejših občanov (DSO) v obdobju od leta 2010 do leta 2015. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) z julija...

Več
Socialna varnost

V letnem poročilu za leto 2014 smo kritizirali Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) v delu, ki določa upravičence do pravice do izredne...

Več
Socialna varnost


Na Varuha se je obrnil pobudnik, ki se je pritoževal, da mu je dom starejših občanov zaračunal še 17 dni bivanja po tem, ko je podal vlogo za odpust...

Več
Institucionalno varstvo

Na Varuha se je obrnila pobudnica, sorodnica osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo in pod skrbništvom centra za socialno delo, nameščene v posebnem...

Več
Institucionalno varstvo
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha se je obrnil stanovalec (v nadaljevanju: pobudnik) Doma starejših občanov (v nadaljevanju: DSO), ki je bil zaradi spora s sostanovalcem...

Več
Institucionalno varstvo
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je bil seznanjen s problemom omejevanja gibanja in stikov oskrbovanca v domu za...

Več