Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Prepoved diskriminacije

Enakost pred zakonom

V času epidemije koronavirusne bolezni se je veliko ljudi znašlo v težkem finančnem položaju, mnogo ljudi je ostalo brez dela in prihodkov. Ostale...

Več
Prepoved diskriminacije

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije, ki jo je mati dijaka srednje...

Več
Enake možnosti glede na raso, narodnost, etnično pripadnost

Varuh je na strani 112 letnega poročila za leto 2016 med drugim opozoril, da smo decembra 2016 ugotovili, da spletne strani upravnih enot, ki...

Več
Enake možnosti po spolu

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik za pojasnilo glede neenakega odstotka za odmero...

Več
Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnila invalidna oseba, ki je želela kandidirati za oskrbovano stanovanje v upravljanju...

Več
Prepoved diskriminacije

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je zatrjeval diskriminacijo na podlagi spola pri...

Več
Prepoved diskriminacije


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK) prosil, da ga zaščiti kot prijavitelja...

Več
Prepoved diskriminacije

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik iz romskega naselja Šmihel, ki je pred časom živel v večstanovanjski stavbi, ki jo je...

Več
Prepoved diskriminacije

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, pripadnik romske skupnosti, ki živi v romskem naselju Goriča vas. Pobudnik navaja, da s...

Več