Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Zbiranje, združevanje, volilna pravica

Peticije

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je prejel dopis, v katerem je pobudnik zatrjeval poseg v pravico do peticije, in...

Več
Volilna pravica

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je bil opazovalec na državnozborskih volitvah dne...

Več
Zbiranje in združevanje

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je v vednost prejel dopis osebe, ki se je s pritožbo obrnila na eno izmed...

Več
Volilna pravica


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) je že v letnem poročilu za leto 2016 pisal o primeru kršitev pravic pobudnikov do sodelovanja pri...

Več
Volilna pravica


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik z navedbo, da je bil 17. 12. 2015 hospitaliziran na zaprti oddelek psihiatrične...

Več
Zbiranje in združevanje

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je konec leta 2014 obrnil pobudnik, ki je na Državni zbor RS in Vlado RS julija 2012, decembra 2013 ter...

Več
Volilna pravica

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil se je obrnil oče polnoletnega otroka z motnjo v duševnem razvoju, ki mu je bila v postopku...

Več
Zbiranje in združevanje

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Državni zbor RS in Vlado RS julija 2012, decembra 2013 ter julija 2014 naslovil...

Več
Zbiranje in združevanje

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki meni, da so mu zaradi določbe drugega odstavka 3. člena Statuta Obrtno-podjetniške...

Več
Volilna pravica
, ustvaril/-a VČP

Tri dni pred dnem glasovanja na izrednih državnozborskih volitvah smo prejeli pobudo pripadnikov slovenskega kontingenta v silah KFOR na Kosovu, ki so...

Več