Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Na Varuha sta se obrnila pobudnika ki se nista strinjala z odločbama Centra za socialno delo Kranj (CSD Kranj), ki je pri odločanju o zahtevku za...

Več
Pravice otrok

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je prejel več pobud, v zvezi z (ne)priznanjem posebne olajšave za otroka na podlagi 2. točke prvega...

Več
Delovno pravne zadeve


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Več pobudnikov je izpostavilo težave v zvezi z prejemanjem oziroma dolžnostjo vračanja nadomestila preživnine Javnemu štipendijskemu, razvojnemu,...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja


Že v letu 2013 (Letno poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2013, str. 305) smo opozorili na težavo staršev, ki so dolžni preživljati polnoletne...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja


v obravnavo smo prejeli pobudo slovenske državljanke, ki prebiva v Sloveniji, ki je skupaj z otrokom (slovenski državljan, ki prebiva v Sloveniji)...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja


Prejeli smo pobudo z navedbo, da je bila pobudnici z odločbo centra za socialno delo priznana pravica do otroškega dodatka, vendar je pobudnica z...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Po razpadu življenjske skupnosti staršev je bil otrok zaupan v varstvo in vzgojo enemu od staršev, z drugim od staršev pa ima otrok določene stike v...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja


Pobudnica nas je obvestila, da je bil v zapuščinskem postopku po hčerinem pokojnem očetu sklenjen dedni dogovor h kateremu center za socialno delo ni...

Več
Preživnine, otroški dodatki, upravljanje otroškega premoženja

Obveščeni smo bili o težavah starša v zvezi z dolžnostjo preživljanja hčerke, ki je starejša od osemnajst let. Hči je sicer že tretje leto predložila...

Več