Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Otroci s posebnimi potrebami

Otroci s posebnimi potrebami

Varuh je obravnaval pobudo staršev dijaka drugega letnika srednje šole, ki naj bi mu bile v šoli kršene pravice. Fant je otrok s posebnimi potrebami...

Več
Otroci s posebnimi potrebami

Varuh je obravnaval pobudo v zvezi s pravico do izobraževanja deklice s posebnimi potrebami italijanske narodnosti, ki obiskuje osnovno šolo z...

Več
Otroci s posebnimi potrebami

V osebnem pogovoru na poslovanju zunaj sedeža Varuha je pobudnica opozorila na problem izvajanja dodatne strokovne pomoči (DSP) za svojega sina. Deček...

Več
Otroci s posebnimi potrebami
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) so se obrnile starši dvanajstletnega dečka s težavami na posameznih področjih učenja. Prosili so za nasvet, na...

Več
Otroci s posebnimi potrebami
, ustvaril/-a VČP

Mati učenca drugega razreda osnovne šole je prosila Varuha človekovih pravic RS (Varuha) za posredovanje. Napisala je, da je njen otrok deček s...

Več
Otroci s posebnimi potrebami
, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo, v kateri je pobudnica zatrjevala kršenje pravic oseb, ki so kot otroci preboleli raka. Trdila je,...

Več
Otroci s posebnimi potrebami
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) predstavil problematiko dodatne fizične pomoči za otroke s posebnimi potrebami, ki tako pomoč...

Več
Otroci s posebnimi potrebami
, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo vzgojnega zavoda Planina, v kateri Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozarjajo na kršenje pravice do ustrezne zdravstvene oskrbe...

Več