Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Osebe v socialnovarstvenih zavodih

Forenzična enota psihiatrije

Namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalca pri Varuhu Lilijana jazbec in mag. Jure Markič so se v ponedeljek, 14. 12. 2015, udeležili strokovnega...

Več
Psihiatrični bolniki

Institut zastopništva bolnikov s težavami v duševnem zdravju v psihiatričnih bolnišnicah in drugih ustanovah deluje že pet let. Ob tej priložnosti so...

Več
Psihiatrični bolniki

Zastopniki pravic psihiatričnih bolnikov, psihiatri, predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ministrstva za...

Več
Psihiatrični bolniki

Na pobudo namestnika varuhinje Ivana Šeliha na srečanju Varuha človekovih pravic RS z zastopniki pravic oseb na področju duševnega zdravja marca letos...

Več
Osebe v socialnovarstvenih zavodih

Ustavno sodišče Republike Slovenije (US) je na seji 10. 6. 2015 razveljavilo del Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr). Razveljavljen je tretji stavek...

Več