Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Jernej Rovšek

namestnik varuhov in varuhinj

 • 1974 - diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani  
 • 1974 - 1985 - opravljal različne strokovne naloge za zakonodajno-pravno komisijo in druga delovna telesa takratne republiške skupščine
 • 1977 - pravosodni izpit po opravljeni sodni praksi
 • 1985 - 1989 - namestnik družbenega pravobranilca samoupravljanja za mesto Ljubljana
 • 1989 - 1990 - sekretar ustavne komisije skupščine RS
 • 1990 - 1994 - sekretar Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin
 • 1994 - v Državnem zboru decembra imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
 • 2000 - v Državnem zboru julija drugič imenovan za namestnika varuha človekovih pravic
 • 2006 - direktor strokovne službe in namestnik generalne sekretarke Varuha do ponovne izvolitve za namestnika varuhinje
 • 2008 - 7. novembra bil tretjič imenovan za namestnika varuhinje
 • 2014 - 30. septembra bil četrtič imenovan za namestnika varuhinje
 • 2016 - 29. februarja se je upokojil


Objavil je več strokovnih prispevkov na področju varstva človekovih pravic in delovanja institucije ombudsmana, uredil številne zbornike prispevkov s področja človekovih pravic, pripravil strokovne podlage za sprejem zakona o varuhu človekovih pravic in uvodna pojasnila zakona (Uradni list RS, 1993).

Bil je član Sveta za odziv na sovražni govor, je tudi član Novinarskega častnega razsodišča.