Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Z ozaveščanjem in aktivnostmi med zaposlenimi spodbujamo zmanjšanje količine odpadkov in ločevanje odpadkov

V prvi fazi spodbujamo, da se proizvede čim manj odpadkov.

 

Uvedli pa smo tudi ločeno zbiranje odpadkov, tako da so v prostorih Varuha razporejeni trije manjši ekološki otoki za ločeno zbiranje papirja, embalaže ter ostalih odpadkov, na dveh mestih pa tudi bioloških odpadkov.

 

Že dalj časa posebej zbiramo prazne kartuše in tonerje od tiskalnikov, ki jih predamo Rdečim noskom Slovenije in s tem pomagamo njihovemu delovanju.

Vzpostavili smo tudi posebno mesto za odlaganje baterij, ki spadajo v kategorijo nevarnih odpadkov. Baterije zbiramo v posebni posodi in nato poskrbimo, da jih predamo pooblaščenim osebam, ki poskrbijo za njihovo varno predelavo.