Varuh človekovih pravic

Kdaj do varuha? Kako vložiti pobudo?

Novice

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) se je v zvezi z začasnim denarnim nadomestilom obrnila pobudnica, ki je med...

Več

Državni preventivni mehanizem (DPM) je 4. in 6. avgusta 2020 izvedel obisk Kriznega centra za mlade Ljubljana. Obisk sta opravili predstavnica Varuha...

Več

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM),  svetovalec Varuha Robert Gačnik, spec., in predstavnica pogodbene nevladne organizacije Mirovni...

Več

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič, svetovalec Varuha, in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Marija Krušič sta 29....

Več

Institucija Varuha človekovih pravic nima razloga, da bi dvomila v to, da je obveznost nošenja mask, kot je določena v veljavnem vladnem odloku,...

Več

Vlada je sprejela Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 90/20 – v...

Več

Ker je z vladnim odlokom predpisano obvezno nošenje mask v zaprtih javnih prostorih nepopolna pravna norma, za kršitev katere ni predpisana sankcija,...

Več

Člani Državnega preventivnega mehanizma (DPM) vodja Ivan Šelih, namestnik Varuha,  svetovalec Varuha Robert Gačnik, in predstavnica pogodbene nevladne...

Več

Varuh človekovih pravic je prejel kar nekaj pobud, ki so se navezovale ne domnevno spornost 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o...

Več