Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitev Varuha človekovih pravic kandidatom za pravosodne policiste

Namestnik varuha Ivan Šelih in svetovalec varuha Robert Gačnik, spec., sta 17. 7. 2020 v Lanšprežu sodelovala pri izvedbi usposabljanja za skupino 18 bodočih pravosodnih policistov.

Gre že za utečeno obliko sodelovanja pri usposabljanju novih pravosodnih policistov, ki se na ta način lahko podrobneje seznanijo z institucijo Varuha človekovih pravic, ki obravnava pobude zaprtih oseb, kot tudi izvajanjem nalog in pooblastil Državnega preventivnega mehanizma na področju preventivnega preprečevanja mučenja in drugega nehumanega ravnanja v Zavodih za prestajanje kazni zapora.

Natisni: