Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obisk nastanitvenega centra za pribežnike v Celju

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je s svetovalcem pri Varuhu Robertom Gačnikom v torek, 21. 9. 2015, brez predhodne najave obiskal nastanitveni center v Celju, v katerem je bilo v času našega obiska približno 150 tujcev.

Namen obiska je bil predvsem spoznati obravnavo tujcev v tem centru. Ugotovila sta, da je za oskrbo tujcev (vključno z zdravstveno) organizirano in dobro poskrbljeno. Za sprejem, evidentiranje in varnost sicer skrbi policija, za vse ostalo, kot je hrana, oskrba z nadomestnimi oblačili in podobno, pa pripadniki Civilne zaščite Celje skupaj humanitarnimi oziroma nevladnimi organizacijami ter številni prostovoljci.

V danem položaju tujci predvsem potrebujejo informacije o situaciji v kateri se nahajajo v njim razumljivih jezikih, ne le v angleškem jeziku, saj ga vsi ne razumejo (dobra bi bila prisotnost oseb – ne nujno uradnih prevajalcev - ki znajo jezik tujcev (npr. sirski, iraški...). Zato bo Varuh na to še posebej opozoril predstavnike civilne družbe na srečanju v petek, 25. 9. 2015, in tudi pristojne državne organe.

Varuh opozarja, da so nastanitveni centri, kot je center v Celju, zaradi skromnih možnosti za bivanje lahko le začasna rešitev pri namestitvah tujcev.

Natisni: