Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

NAPOVEDUJEMO: Na peti seji Sveta o poročilu Varuha

Varuh človekovih pravic Peter Svetina sklicuje peto sejo Sveta varuha človekovih pravic, ki bo v ponedeljek 28.9.2020.

Člani Sveta bodo na seji obravnavali jubilejno 25. letno poročilo Varuha človekovih pravic.

Natisni: