Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Javni natečaj za dve delovni mesti Svetovalec – analitik Centra za človekove pravic.

Varuh človekovih pravic RS objavlja javni natečaj za zasedbo dveh (2) prostih uradniških delovnih mest Svetovalec – analitik Centra za človekove pravic.

Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki na priloženem obrazcu, ki jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »Javni natečaj za prosto delovno mesto Svetovalec – analitik Centra za človekove pravice« na naslov Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Dunajska cesta 56, Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@varuh-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Rok za vlaganje prijav na javni natečaj je 15 dni od zadnje objave, to je do vključno 17. 10. 2018.

Razpisni pogoji

Vloga za zaposlitev

Natisni: