Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a VČP

Zakonodaja


--------------------------------------------------------------------------------

Pravni red je še vedno nestabilen, saj se predpisi...

Več
, ustvaril/-a VČP

Avtor: Jernej Rovšek, namestnik varuha

 

S posebnim položajem posameznih kategorij ljudi so povezani tudi predlogi za posebne mehanizme za varovanje...

Več
, ustvaril/-a VČP

V letu 1999 se je zelo povečal pripad pobud s tega področja. Prejeli smo 139 pobud, kar v primerjavi z letom 1998 pomeni 110-odstotno povečanje....

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnikova mati je umrla devet dni po hospitalizaciji na Psihiatrični kliniki v Ljubljani. Prosil je za vpogled v zdravniško dokumentacijo, vendar je...

Več
, ustvaril/-a VČP

Dobra četrtina vseh prejetih pobud s področja davčnih postopkov se je v letu 1999 nanašala na problem pravne praznine na področju uveljavljanja...

Več
, ustvaril/-a VČP

Posebno nezadovoljstvo oškodovancev povzroča zastaranje kazenskega pregona v sodnih postopkih. Prošnje in urgence oškodovancev za pospešitev postopka...

Več