Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Vsa sporočila za javnost

, ustvaril/-a VČP


Spoštovani gospod predsednik! Gospe poslanke, gospodje poslanci!

Kdor čaka, dočaka, bi lahko rekel na začetku in s tem izrazil zadovoljstvo, da bo...

, ustvaril/-a STA

Državni zbor (DZ) je potem, ko se je seznanil s tretjim letnim poročilom varuha človekovih pravic za leto 1997 ter ga pospremil s sprejemom več za...

, ustvaril/-a STA

Državni zbor (DZ) je nadaljeval obširno razpravo o poročilu varuha človekovih pravic za leto 1997, v nadaljevanju pa naj bi prešel na odločanje o...

, ustvaril/-a STA

V letnem poročilu za leto 1997 je varuh človekovih pravic Ivan Bizjak skušal predstaviti oceno o spoštovanju človekovih pravic v državi in izpostaviti...

, ustvaril/-a VČP


 Ekscelence, spoštovani gostje, gospe in gospodje!

Prisrčen pozdrav vsem, ki ste se odzvali vabilu na današnje srečanje ob mednarodnem dnevu človekovih...

, ustvaril/-a VČP

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak je na Ustavno sodišče RS vložil zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti petega odstavka 11. člena notarske...

, ustvaril/-a STA

Državni zbor bo s precejšnjo zamudo na potekajoči redni seji med drugimi zadevami kot 37. točko dnevnega reda obravnaval tudi poročilo varuha...

, ustvaril/-a STA

Stanje v slovenskih zavodih za prestajanje zaporne kazni je sorazmerno zadovoljivo, množičnih, zavestnih in grobih kršitev človekovih pravic in...

, ustvaril/-a STA

Odbor državnega zbora (DZ) za notranjo politiko in pravosodje je dopoldne podprl tretje redno letno poročilo varuha človekovih pravic za leto 1997....

, ustvaril/-a STA

Varuh človekovih pravic Ivan Bizjak je na novinarski konferenci skupaj z namestnikom Alešem Butalo predstavil Posebno poročilo o problematiki...